Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je stanovit podmínky pro certifikaci plochy dle požadavků předpisů L14 a LA3 a následně je aplikovat na konkrétní plochu. Dále práce stanovuje podmínky pro vzlety a přistání z jakékoliv plochy, kterými se mimo jiné zabývá zákon č. 49/1997 Sb. o civilním letectví ČR. Práce obsahuje základní informace o několika nejrozšířenějších typech letounů, které by mohly plochu využívat a stanovuje jejich letové výkony pro délku vzletu a přistání. V této souvislosti definuje vzlet, přistání a podmínky mající vliv na jejich délku. V hlavní části je popsána vybraná plocha, její umístění a parametry a jsou stanoveny podmínky, za jakých by mohla být plocha dle výše jmenovaných předpisů využívána či certifikována.
The Bachelor´s thesis targets to specify conditions for certification of the airport area according to requirements of L14 and LA3 regulations and subsequently to apply them to the specific area. This work determines conditions for take-offs and landings, that can be executed at any land. These conditions are contained in Act No. 49/1997 Coll., civil aviation law in Czech Republic. Next topic contained in the thesis is the most common types of airplane that could use the airport area in the future. It also determines their take-off and landing flight performance. In this context there are defined take-off and landing and conditions affecting their length. The chosen airport area is described in the main part of the thesis, primarily its situation and parameters. There are also terms under which the land could be used and certificated.
Description
Citation
JAŠA, M. Problematika certifikace plochy pro vzlety a přistání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Profesionální pilot
Comittee
doc. Ing. Vladimír Smrž, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc. (místopředseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Jiří Chlebek, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) Ing.Václav Javůrek (člen) prof. Ing. Dušan Kevický, CSc. (člen) Ing. Róbert Šošovička, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Štrůbl (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (člen)
Date of acceptance
2013-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO