Detekce tramvaje ve videu pomocí neuronových sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá detekcí tramvají ve videu konvolučními neuronovými sítěmi. Jejich základní princip fungování je popsán. Je vytrénována řada různých architektur. Užitečnost výsledných modelů je následně porovnána. Výstupem je program schopný detekce tramvaje ve videu.
This paper deals with tram detection in video using convolutional neural networks. The basic principles of their function are described. A number of distinct architectures are trained. The usefulness of the resulting models is subsequently compared. The output of this paper is a program capable of detecting trams in video.
Description
Citation
GOLDA, V. Detekce tramvaje ve videu pomocí neuronových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Dr. Ing. Pavel Zemčík, dr. h. c. (předseda) doc. Ing. Lukáš Burget, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Komise se rozhodla práci hodnotit stupněm 4F, protože práce nedostatečně popisuje současný stav poznání a nedostatečně vyhodnocuje dosažené výsledky. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO