Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

but.committeedoc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)cs
but.defencedoc. Koch dolňujicí otázky Otázky byly zodpovězeny Otázka oponenta byla zodpovězena Ing. Štepník: použití zdrojů Otázka oponenta byla zodpovězena doc. Kropáč: použití vhodných grafů, jak může predikční model může ovlivnit odchodovost klientů Otázka oponenta byla zodpovězena Ing. Breinek: kritéria zajimavého klientacs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSystémové inženýrství a informatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorNovotná, Veronikacs
dc.contributor.authorVlček, Jancs
dc.contributor.refereeKopřiva, Vojtěchcs
dc.date.accessioned2019-04-04T05:10:59Z
dc.date.available2019-04-04T05:10:59Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractBakalářská práce popisuje analýzu vybraného ekonomického ukazatele banky ABC, kterým je odchodovost klientů. V první části bakalářské práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k pochopení analyzovaného problému. V druhé části bakalářské práce je popsán současný stav odchodovosti klientů v bance ABC a navržen predikční model zkušební verze v reálném prostředí banky. Závěrem práce jsou zpracovány odhady prognóz predikčního modelu za použití základních statistických metod, časových řad. Na základě vymodelovaných předpovědí jsou navrženy konečné úpravy modelu a závěry práce.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis describes the analysis of chosen economic indicator dealing with the customer exit of a bank ABC. The first part of the bachelor thesis defines the theoretical bases needed for better understanding of the analyzed issue. The second part is focused on the present state of the customer exit in the bank ABC and it is designed a predictive model of the trial version in a real environment of the bank. Finally, the thesis processes the estimates of the prognoses from the predictive model with the use of basic statistic methods, the time series. There are proposed final adjustments of the model and conclusions of the work based on the modeled predictions.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationVLČEK, J. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.cs
dc.identifier.other66023cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/25078
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRetencecs
dc.subjectCRMcs
dc.subjectčasové řadycs
dc.subjectregresní analýzacs
dc.subjectpredikční modelcs
dc.subjectRetentionen
dc.subjectCRMen
dc.subjecttime seriesen
dc.subjectregression analysisen
dc.subjectpredictive modelen
dc.titleAnalýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metodcs
dc.title.alternativeAnalysis of Economic Indicators Using Statistical Methodsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-19cs
dcterms.modified2013-06-27-11:30:55cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid66023en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 11:02:56en
sync.item.modts2021.11.12 10:18:26en
thesis.disciplineManažerská informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.66 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_66023.html
Size:
6.1 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_66023.html
Collections