Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce popisuje analýzu vybraného ekonomického ukazatele banky ABC, kterým je odchodovost klientů. V první části bakalářské práce jsou vymezeny teoretická východiska potřebná k pochopení analyzovaného problému. V druhé části bakalářské práce je popsán současný stav odchodovosti klientů v bance ABC a navržen predikční model zkušební verze v reálném prostředí banky. Závěrem práce jsou zpracovány odhady prognóz predikčního modelu za použití základních statistických metod, časových řad. Na základě vymodelovaných předpovědí jsou navrženy konečné úpravy modelu a závěry práce.
The bachelor thesis describes the analysis of chosen economic indicator dealing with the customer exit of a bank ABC. The first part of the bachelor thesis defines the theoretical bases needed for better understanding of the analyzed issue. The second part is focused on the present state of the customer exit in the bank ABC and it is designed a predictive model of the trial version in a real environment of the bank. Finally, the thesis processes the estimates of the prognoses from the predictive model with the use of basic statistic methods, the time series. There are proposed final adjustments of the model and conclusions of the work based on the modeled predictions.
Description
Citation
VLČEK, J. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
doc. Koch dolňujicí otázky Otázky byly zodpovězeny Otázka oponenta byla zodpovězena Ing. Štepník: použití zdrojů Otázka oponenta byla zodpovězena doc. Kropáč: použití vhodných grafů, jak může predikční model může ovlivnit odchodovost klientů Otázka oponenta byla zodpovězena Ing. Breinek: kritéria zajimavého klienta
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO