Fotovoltaické systémy pro panelový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je seznámení s fotovoltaickými systémy pro panelový dům a nalézt řešení, jak je aplikovat. Práce se zabývá historií fotovoltaiky, zaměřením na přírodní podmínky týkající se České republiky a stručným popisem jednotlivých komponentů, ze kterých se skládá fotovoltaický systém. Panelový dům je rozdělen do rovin, ve kterých je možné systém použít a dále je detailně popsán výrobek EVALON – Solar, který je pro použití na ploché střechy panelových domů nejvýhodnější.
The aim of this work is identification with photovoltaic systems for a panel building and finding a solution how to apply it. The work deals with history of photovoltaics, focuses on natural conditions in the Czech Republic and a briefly describes particular components which photovoltaic system consists of. The panel building is divided into parts were is possible to use the system and further is in detail described the Evalon-Solar product which is optimal to use on flat roofs of panel buildings.
Description
Citation
KRŠKA, L. Fotovoltaické systémy pro panelový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) prof. Ing. František Kavička, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Kratochvíl, CSc. (člen) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Co znamená jednotka kWp? Popis mapy dopadu slunečního záření na území ČR. Jaká je účinnost fotovoltaického panelu?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO