Biometrie oční duhovky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce seznamuje čtenáře s obecnou problematikou biometrických systémů, což jsou zařízení, které umožňují automatizované rozpoznávání osob na základě jejich vzhledu či chování. V další části se práce podrobněji zabývá biometrií duhovky. Pomocí zařízení Raspberry Pi byl zkonstruován systém pro akvizici snímků duhovky. Získané snímky jsou následně za účelem získání biometrických dat upraveny pomocí metod zpracování obrazu.
The Bachelor´s thesis introduces readers to the general issue of biometric systems, which are devices that enable automated recognition of people based on their appearance or behavior. In the next part, the thesis deals in detail with iris biometry. Using the RapsBerry PI device, a system for acquiring iris images was designed. The last part of the thesis deals with the testing of the built equipment in order to ensure the best properties of the acquired pictures.
Description
Citation
VÁCA, O. Biometrie oční duhovky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) Ing. Martin Mézl, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Ing. Karel Sedlář, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen) MUDr. Michal Jurajda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Penhaker položil otázku, k čemu slouží aplikátor u demonstrovaného zařízení? Ing. Sekora položil otázku, od čeho je artefakt vyskytující se na všech snímcích a nebylo ho možné odstranit? Nevadí, že čočka s kamerou nejsou vycentrované? Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO