Trendy ve vývoji hybridní vozidel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na zpracování přehledu moderních elektrických a hybridních pohonů osobních vozidel. U jednotlivých druhů pohonů jsou uvedeny jejich vlastnosti, konstrukční řešení, využití, výhody a nevýhody. Dále popisuje nové trendy a technologie hybridních vozidel. V závěru jsou srovnány výhody a nevýhody hybridních pohonů a spalovacích motorů. Zhodnocení z hlediska dostupnosti a ekonomiky provozu.
This bachelor is aimed on making a survey of modern electric drives and hybrid cars. For each kind of drive out their properties, structural design, usage, advantages and disadvantages. It also describes new trends and technology of hybrid vehicles. In conclusion, the comparison of the advantages and disadvantages of hybrid drives and internal combustion engines. Assessment of the availability and economy of operation.
Description
Citation
ŠEBESTA, F. Trendy ve vývoji hybridní vozidel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Doc. Ing. Štetina, Ph.D. : Ako sa dosiahne predĺženého cyklu (Atkinsonovho cyklu)? Hovorí Vám niečo pojem Millerov cyklus? Aké typy vozidiel sú v hybridnom prevedení? Ing. Hejčík, Ph.D. : Vidíte budúcnosť v spalinových motoroch, v elektrických alebo v hybridoch? Ing. Krejčí, Ph.D. : Je pre hybridné vozidlá výhodné jazdiť dlhšie trasy? Doc. Ing. Jaroš, Ph.D. : Aké boli prvé hybridné vozidla (kombinácia akého pohonu)? V práci je uvedené, že sa z chemickej energie obsiahnutej v palive sa využije 20 %. Znamená to, že je účinnost motoru 20 %?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO