Akční herní demo v Unity

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zaměřuje na vývoj her a návrh herních mechanik, které umožňují hráčům interakci s prostředím, překonávání překážek a postup ve hře. Herní engine Unity spolu s jeho fyzikou a řešením umělé inteligence byl využit k vytvoření sady nástrojů, kterou hráč postupně poznává a učí se použít. Cílem je vyzvat hráče k řešení hádenek, či k boji s nepřáteli, vyžadujícími rychlou akci i kreativní řešení problémů. Tato práce poskytuje náhled do složitého procesu vývoje her a technických výzev spojených s tvorbou poutavých herních mechanik, které udržují hráče angažované a ponořené do herního světa.
This thesis focuses on game development and the design of game mechanics that allow players to interact dynamically with the environment, overcome obstacles, and progress in the game. The Unity game engine, along with its physics and artificial intelligence solutions, was utilized to create a set of tools for the player to gradually learn to use. The goal is to challenge the player with enemies and puzzles, requiring both quick action and creative problem-solving. This work provides insight into the complex process of game development and the technical challenges involved in creating engaging game mechanics that keep players engaged and immersed in the game world.
Description
Citation
PETR, R. Akční herní demo v Unity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Ing. Martin Čadík, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D. (člen) Ing. David Bařina, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Rozman, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky přítomných, např. ohledně použití převzatých "assetů", hlavního těžiště práce a detailů realizace inteligentního chování protivnků (agentů). Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm výborně / A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO