Inteligentní dům pro seniory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá systémem automatizace domácnosti umožňujícím ovládání domácích spotřebičů prostřednictvím běžné televize. Systém využívá standardu X10 a bezdrátové technologie ZigBee. Řídicí software staví na OS GNU/Linux a systému domácího kina MythTV. V rámci této diplomové práce byla vyvinuta aplikace zprostředkující komunikaci mezi MythTV a hardwarem. Modulární koncept postavený na dynamicky zaváděných modulech dělá tuto aplikaci snadno rozšiřitelnou a použitelnou i mimo předkládaný automatizační systém. Za účelem testování a demonstrace funkčnosti byl dále navržen bezdrátový teploměr a převodník VGA na SCART.
The thesis describes author's contribution to a home automation system allowing users to control and monitor home appliances via an ordinary television. The system takes advantage of the X10 power line signalling standard and the ZigBee wireless technology. The control software is built on top of GNU/Linux OS and MythTV home theatre platform. The work focuses on a development of an application allowing MythTV to interface the hardware. A flexible modular concept based on dynamically loaded plug-ins is introduced. Since the application is self-sustainable and easily extensible, having a potential to manage several automation tasks on its own, its usage is not limited to the proposed home automation system. Finally, in order to verify a functionality of the system, a wireless thermometer and a VGA to SCART converter are designed.
Description
Citation
PIŠI, D. Inteligentní dům pro seniory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ludvík Bejček, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Čejka, CSc. (člen) Ing. Petr Honzík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-08-24
Defence
Student obhájil diplomovou práci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO