Snižování hluku počítačů pomocí laděných reflexních tlumičů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předložená bakalářská práce se zabývá příčinami vzniku hluku u počítačů a možnosti jeho snižování pomocí reflexního tlumiče. Je provedena diskuze o účinnosti a vlivu protihlukového opatření použitého ve vnitřním prostoru počítače se zaměřením na obkládání vnitřních stěn skříně počítače. Pro potřebu práce byl použit hlukoměr.
Presented bachelor thesis deals with the causes of noise in PCs and a posibility of noise reducing, using reflective silencers. A debate is conducted on the effectiveness and impact of anti-noise measures used in the inner area of the computer, with a focus on tiling the walls of internal computer chassis. For the purpose of the work was used sound meter.
Description
Citation
PLCH, R. Snižování hluku počítačů pomocí laděných reflexních tlumičů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (člen) prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Student seznámil členy komise s výsledky své práce na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO