Návrh rozváděčového systému

but.committeedoc. Ing. Antonín Matoušek, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Drápela, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladimír Blažek, CSc. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Kohout (člen)cs
but.defenceStudent seznámil komisi se svou prací na téma Návrh rozváděčového systému. Student odpověděl na otázky oponenta. Doc. Blažek položil otázku, jestli byly kontrolovány jednotlivé prvky na tepelné namáhání, na kterou po diskuzi student odpověděl. Ing. Kohout měl dotaz k návrhu velikosti výkonu UPS, na kterou student pohotově odpověděl. Doc. Drápela položil několik otázek týkajících se jištění.cs
but.jazykslovenština (Slovak)
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKadlec, Radimsk
dc.contributor.authorRóža, Štefansk
dc.contributor.refereeSlavata, Petrsk
dc.date.accessioned2019-05-17T14:22:26Z
dc.date.available2019-05-17T14:22:26Z
dc.date.created2013cs
dc.description.abstractPráca popisuje postup návrhu rozvodne nízkeho napätia (nn) vychádzajúceho zo zadanej schémy zapojenia. V prvej časti návrhu rozvodne nn sa práca zaoberá úpravou zadanej schémy zapojenia a jej analýzou potrebnou pre pokračovanie v návrhu rozvodne. Hlavná časť práce popisuje tvorbu schémy vo výpočtovom programe, prevedenie jednotlivých výpočtov potrebných pre bezpečné a bezporuchové fungovanie stanice. Tu práca poukazuje na riešenia stavov, kde zadaná schéma nesúhlasí s vypočítanými hodnotami. Obvod bol testovaný na úbytky napätí a rozloženie záťaže, 3-fázový symetrický skrat a 1-fázový skrat. Ďalej sa práca zaoberá návrhom rozvádzačov pre rozvodňu nízkeho napätia. Nakoniec bola vytvorená vizualizácia v 3D a spracovaná cenová ponuka na materiál potrebný pre výrobu rozvádzača, výrobu rozvádzača a záložný zdroj UPS.sk
dc.description.abstractThe thesis depicts the substation of low voltage switchgear design (nn) based on the back scheme of its connection. In the first part of the switchgear design nn the thesis deals with the adjustment of the back connection scheme and its analysis necessary for continuation of its switchgear designing. The main part of the thesis describes the scheme creation in a computer program, the implementation of certain computations requisite for safe and failure-free operation of the station. Here, the thesis points out the solutions of conditions, where the back scheme does not agree with the calculated results. The circuit was tested for voltage drop and load decomposition, symmetrical 3-phase short circuit and 1-phase short circuit. Further, the thesis dwells on the switchgear designing of low voltage switchgear. Finally was created in 3D visualization and treated bid for the material needed for the production of switchgear system, production of switchgear system and UPS.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationRÓŽA, Š. Návrh rozváděčového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.cs
dc.identifier.other65962cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/26855
dc.language.isoskcs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectrozvodňa nízkeho napätiask
dc.subjectschéma zapojeniask
dc.subjectúbytok napätiask
dc.subjectrozloženie záťažesk
dc.subjectskratsk
dc.subjectrozvádzačsk
dc.subjectlow voltage switchgearen
dc.subjectscheme of connectionen
dc.subjectvoltage dropen
dc.subjectload decompositionen
dc.subjectshort circuiten
dc.subjectswitchgearen
dc.titleNávrh rozváděčového systémusk
dc.title.alternativeDesign of switchgear systemen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2013-06-20cs
dcterms.modified2013-06-21-10:16:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid65962en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 22:57:47en
sync.item.modts2021.11.12 22:22:50en
thesis.disciplineSilnoproudá elektrotechnika a elektroenergetikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetikycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Slavata.pdf
Size:
874.55 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Slavata.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Vedouc_Kadlec.pdf
Size:
660.61 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Vedouc_Kadlec.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_65962.html
Size:
4.8 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_65962.html
Collections