Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tématem bakalářské práce je „Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku.“ První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod hodnocení a odměňování. V druhé části je analyzován současný stav společnosti, který je podkladem pro návrh vlastního řešení. Poslední část obsahuje doporučené návrhy na zlepšení současného systému hodnocení a odměňování.
Subject matter of bachelor´s work is „ Draft amendments to the system of evaluation and remuneration od workers in a particular enterprise.“ First part focuses on a summary of theoretical knowledge relating to methods of evaluating and rewarding. Second part of this work contains present conditions in the company which is background for my own solution. The last section contains the recommended proposal for improving the current system of evaluating and rewarding.
Description
Citation
JUREKOVÁ, M. Návrh změn systému hodnocení a odměňování pracovníků vybraného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (předseda) Ing. František Šebek, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Ondřej Malý (člen) Ing. Pavel Průdek (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázky vedoucí bakalářské práce, viz příloha. Otázky oponentky bakalářské práce, viz příloha.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO