Návrh univerzální kabeláže pro společnost GNT s.r.o

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá analýzou a návrhem univerzální kabeláže v multifunkčním domě, který projde kompletní rekonstrukcí a bude sloužit pro firemní účely společnosti GNT s.r.o.. Návrh kabeláže vychází z požadavků investora a analýzy stavebního plánu domu, ve kterém nikdy nebyla realizována žádná počítačová síť. Výstupem práce je kompletní dokumentace návrhu a odhadovaný rozpočet jeho realizace.
The thesis is to analyse and design universal cabling in a multi-functional house that will be subject to a thorough reconstruction. The house shall serve for business purposes of the company GNT, s.r.o.. The cabling design is based on investor´s requirements and the construction plan analysis of the house. There had been no computer network in the house. The thesis shall encompass a complete documentation of the project, and its estimated budget.
Description
Citation
DOLEŽAL, M. Návrh univerzální kabeláže pro společnost GNT s.r.o [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Viktor Ondrák, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-21
Defence
Otázky vedoucího a oponenta byly zodpovězeny Ing. Klčová: Certifikační partner ? Otázky byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO