Konstrukční výzkum ve vzdělávání

dc.contributor.authorEllederová, Evacs
dc.coverage.issue3cs
dc.coverage.volume27cs
dc.date.accessioned2020-08-13T14:58:31Z
dc.date.available2020-08-13T14:58:31Z
dc.date.issued2017-09-30cs
dc.description.abstractCílem této studie je vymezit pojetí konstrukčního výzkumu ve vzdělávání jako výzkumného designu, který klade důraz na vývoj řešení komplexních problémů v pedagogické praxi a na vývoj či validaci teorií o vzdělávacích procesech a vzdělávacích prostředích. Pro objasnění významu konstrukčního výzkumu je vymezena jeho otevřená a intervenční povaha a dualistický přínos. Následně se pokoušíme zmapovat samotný vznik, vývoj a současný stav konstrukčního výzkumu ve vzdělávání, který na začátku 21. století zahájil novou etapu praktické výzkumné metodologie vedoucí k účinnému překlenutí propasti mezi výzkumem a praxí ve formálním vzdělávání. Studie umožňuje porovnat zastoupení konstrukčního výzkumu ve vybraných zemích, oblastech vzdělávání a typech intervencí. Těžištěm je přehledová studie realizovaných konstrukčních výzkumů, které se zaměřují převážně na design učebních materiálů a výuku jazyků. Na základě analýzy empirických studií diskutujeme důležité faktory a doporučení z ní vyplývající a představující teoretická a metodologická východiska pro námi zamýšlený konstrukční výzkum učebnice pro výuku angličtiny pro specifické účely.cs
dc.description.abstractThe aim of this study is to frame the concept of educational design research as a research design, which puts emphasis on the development of research-based solutions to complex problems in educational practice and development or validation of theories about learning processes and learning environments. To illustrate the importance of educational design research, we discuss its open and interventionist nature and twofold yield. Next, this study traces the origins, development and current state of educational design research, which at the beginning of the 21st century launched a new stage in practical research methodology aiming to bridge the gap between research and practice in formal education. The study provides a representation of educational design research in selected countries, educational sectors and types of intervention. The core of this study is a survey of illustrative cases of design research focusing on design of learning materials and language education. Based on the analysis of empirical studies, we discuss important factors and recommendations that provide theoretical and methodological background for our design research of a textbook for English for specific purposes.en
dc.formattextcs
dc.format.extent419-449cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationPedagogická orientace. 2017, vol. 27, issue 3, p. 419-449.en
dc.identifier.doi10.5817/PedOr2017-3-397cs
dc.identifier.issn1211-4669cs
dc.identifier.other143782cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/194782
dc.language.isocscs
dc.publisherČeská pedagogická společnost o.s.cs
dc.relation.ispartofPedagogická orientacecs
dc.relation.urihttps://journals.muni.cz/pedor/article/view/8442/pdfcs
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1211-4669/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/cs
dc.subjectkonstrukční výzkumcs
dc.subjectintervencecs
dc.subjectiteracecs
dc.subjectexperimentální výzkumcs
dc.subjectakční výzkumcs
dc.subjectdualistický charakter konstrukčního výzkumucs
dc.subjectvalidační a vývojové studiecs
dc.subjectprocesní a hmotné konstrukční principycs
dc.subjectdesign research
dc.subjectintervention
dc.subjectiteration
dc.subjectexperimental research
dc.subjectaction research
dc.subjecttwofold yield of design research
dc.subjectvalidation and development studies
dc.subjectprocedural and substantive design principles
dc.titleKonstrukční výzkum ve vzdělávánícs
dc.title.alternativeEducational design researchen
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-143782en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2020.08.13 16:58:31en
sync.item.modts2020.08.13 16:15:16en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav jazykůcs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
document.pdf
Size:
294.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
document.pdf
Collections