Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá technologickou etapou hrubé spodní stavby vinařství v Pavlově. Obsahem práce je technická zpráva stavebně technologického projektu, návrh zařízení staveniště, strojní sestava, širší vztahy dopravních tras a technologický předpis pro zemní práce. Dále je v práci obsažen časový harmonogram a položkový rozpočet.
This bachelor thesis is about technological stage of the rough substructure design of winery in village Pavlov. Content of this thesis includes engineering report of technological project, construction site equipment used machinery, transport routes and technological regulations for groundwork. This thesis also contains construction time schledule and itemized budget.
Description
Citation
ŠEVČÍK, D. Vinařství Pavlov - hrubá spodní stavba [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO