Posouzení základních ukazatelů odpadní vody firmy Dermacol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická
Abstract
Tato diplomová práce je zaměřena na odpadní vody z kosmetického průmyslu a na jednotlivé základní ukazatele těchto vod. S rozvojem průmyslu roste i znečištění životního prostředí. Průmyslové odpadní vody, a látky v nich obsažené, mají také negativní dopad na ekosystém. V teoretické části diplomové práce jsou popsány vybrané ukazatele odpadních vod, jejich využití a způsob stanovení. Jsou zde také zmíněny membránové procesy na úpravu vody, především ultrafiltrace. Experimentální část je věnována jednotlivým metodám stanovení výše zmíněných ukazatelů. V závěru práce jsou diskutovány výsledky a je provedeno zhodnocení účinnosti zařízení na úpravu odpadní vody z výrobního závodu Dermacol, který se zabývá výrobou kosmetických přípravků.
This master thesis is focused on waste waters from cosmetics industry and basic indicators of these waters. The pollution of the environment caused by increase industrial development has a negative effect on ecosystem. Waste waters are part of the pollution. In theoretical part a basic indicators of waters (its definition and way of determination) have been described. Membrane processes for water purification have been mentioned as well – particularly the ultrafiltration. The experimental part of thesis deals with practical determination of indicators mentioned in methods described in the theoretical part. Results are discussed at the close. The discussion is focused on evaluation of efficiency of the device for waste waters adjustment, which is in use in the Dermacol company, which produces cosmetics products.
Description
Citation
FRIBERTOVÁ, M. Posouzení základních ukazatelů odpadní vody firmy Dermacol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Chemie a technologie ochrany životního prostředí
Comittee
prof. Ing. Josef Čáslavský, CSc. (předseda) prof. RNDr. Zdeněk Friedl, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Milada Vávrová, CSc. (člen) doc. Ing. Petr Dolejš, CSc. (člen) doc. Ing. Jaromíra Chýlková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Jánoš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Studentka prezentovala výsledky své diplomové práce. Komise vyslechla posudky vedoucího a oponenta, poté se studentka vyjádřila k připomínkám, dotazům a po diskuzi následovalo hodnocení.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO