Laserová Dopplerovská anemometrie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodou laserové Dopplerovské anemometrie (LDA). Jedná se o moderní metodu sloužící k bezdotykovému měření rychlosti proudění tekutin. V práci se zabývám teoretickými principy metody a popisem důležitých komponent. Experimentální část se zabývá nastavením měřicího systému. Výsledky měření jsou prezentovány pomocí vektorového pole a rychlostního profilu.
This bachelor thesis deals with laser Doppler anemometry (LDA). It is a modern, non-intrusive flow measurement technique. The work deals with theoretical principles and components of the method. The experimental part is devoted to setting of the system. Vector plot and profile plot display the measurement results.
Description
Citation
OSIČKA, T. Laserová Dopplerovská anemometrie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
Študent zrozumiteľne prezentoval svoju prácu a plne zodpovedal na otázky oponenta. Formálne pripomienky k práci (odkazy na citácie). Vysvetlite význam slova neintrusivní. Vysvetlite význam slova validace. Skúmali ste opakovateľnosť merania?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO