Využití "Bin pickingu" v průmyslu.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce má za cíl seznámení se s technologií robotického výběru náhodně orientovaných objektů (bin picking) a následnou realizaci demonstrující úlohy. Dále se seznámíme s jednotlivými komponenty (robot, skener, PLC) a definujeme požadavky na komunikační rozhraní mezi jednotlivými komponenty. Poté popíšeme demonstrační úlohu a navrhneme komunikační rozhraní. Následně implementujeme navržené komunikační rozhraní a realizujeme demonstrační úlohu.
This bachelor thesis aims to familiarize with the technologies of the robotic selection of randomly oriented objects (bin picking) and the subsequent implementation of demonstration tasks. We will also get acquainted with our components (robot, scanner, PLC) and define the requirements for the communication interface between the individual components. Then we describe the demonstration task and design a communication interface. Subsequently, we implement the communication interface and implement the demonstration task.
Description
Citation
JIRKŮ, L. Využití "Bin pickingu" v průmyslu. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jakub Hrabec, Ph.D. (člen) Ing. Petr Petyovský, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Komise neměla žádné námitky k řešené práci. V průběhu odborné rozpravy odpověděl na dotazy oponenta a komise bez připomínek.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO