Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací napěťového zdroje, který je napájený a řízený pomocí sběrnice USB. V teoretické části je popsán princip komunikace na sběrnici USB a popsány ovladače, které tuto komunikaci zajišťují, jsou popsány principy funkce lineárních stabilizátorů a základních typů DC/DC měničů. Uvedena je zde také teorie PID regulátorů. Praktická část práce se zabývá návrhem vhodné topologie DC/DC měniče, návrhem způsobu jeho řízení a vytvořením algoritmů k tomu určených. Dále je zde vypracován PC program, kterým je zdroj ovládán a nakonec je provedeno také měření základních vlastností navrhnutého zdroje. Výsledkem je funkční napájecí zdroj a návrh DPS.
Master’s thesis deals with design and realization of power supply, which is supplied and controlled via USB bus. In theoretical part there are described principles of USB communication drivers which ensures this communication, there are described principles of linear voltage regulators and basic types of DC/DC converters. Mentioned is also PID regulator theory. Practical part aims for design of suitable DC/DC converter topology and creating algorithms for driving this converter. Next there is created PC program which drives power supply and there are also accomplished basic power supply measurements. The result of this thesis is functional power supply supplemented with PCB.
Description
Citation
PAVLÍČEK, P. Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
doc. Ing. Vladimír Kapoun, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Zeman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Martin Vondra, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Karel Slavíček, Ph.D. (člen) Ing. Ivo Herman, CSc. (člen) Ing. Zdeněk Martinásek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Krajsa, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Z jakého důvodu nebyly zvoleny součástky technologie SMT pro návrh zařízení? Bylo v zařízení u logického hradla NOT (IC4) počítano s časovou dobou zpoždění mezi vstupem a výstupem? A s možností vlivu nespolečného sepnutí IC4A-IC4C na spínací tranzistor Q3 u obr. 34? Zabýval jste se kapacitou FETu? K čemu lze použít Vaše zařízení?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO