Syntéza textur

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit aplikaci, která bude syntetizovat textury. Tato metoda generování syntetických textur je převážně postavena na metodě Li-Yi Weye a Marca Levoye. Metoda této bakalářské práce je schopna bez větších ztrát kvality syntetizovat široké spektrum textur. Je to vysoce výpočetně náročný proces, jehož velkou nevýhodou je doba výpočtu. Proto jsem jako prostředí zvolil jazyk C++. V této bakalářské práci jsem navrhl a vytvořil dvě metody urychlení, které se dají navzájem kombinovat.
The goal of this bachelor's thesis was to developed an application to synthesize textures. A method for the texture generation is mainly based on the work of Li-Yi Wey and Marc Levoy's. This method is able to quickly and without bigger wastes of quality synthesize broad-spectrum of textures. It is a computational-intensive whose big disadvantage is the computing time. Therefore I chose the C++ programming. In this bachelor's thesis I suggested and created two acceleration method, which are possible to combine together.
Description
Citation
RABIŠKA, O. Syntéza textur [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO