2008

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 325
 • Item
  Informační systém pro potřeby O.S. doučíme.com
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Pöschl, Martin; Peterka, Ondřej; Kunc, Michael
  Předmětem bakalářské práce je analýza potřeb Občanského sdružení Doucime.com, které se zabývá poskytováním doučovacích služeb a následná implementace informačního systému (IS) pro tuto organizaci. Úkolem tohoto IS je sjednotit, zefektivnit a zjednodušit nejen práci členů sdružení, ale také poskytnout jeho vedení mít aktuální přehled o většině úkonů, které v rámci vyučování probíhají. Pro implementaci IS byl zvolen jazyk PHP ve spojení s PHP frameworkem Symfony. Rovněž byl použit programovací jazyk JavaScript a jazyk CSS pro formátování internetových stránek.
 • Item
  Pokročilá instalace OS v síti pro základní školu
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Fogl, Jiří; Kašpárek, Tomáš; Bidlo, Michal
  Počítače se stávají běžnou součástí výuky i v nejnižších ročnících základních škol. Na každém počítači je však třeba provést instalaci software a pravidelně zajišťovat jeho aktualizace. To by s přibývajícími počítači znamenalo neúnosný nárůst opakování stejných úkonů. Tato práce se zabývá možnostmi automatizace nasazování softwarového vybavení a jejím cílem je vytvoření prostředí, které takovou automatizaci dovolují v  podmínkách malotřídní základní školy.
 • Item
  Uživatelské rozhraní pro systém dolování z dat
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Minár, Tomáš; Křivka, Zbyněk; Jirák, Ota
  Práca sa zaoberá štúdiou grafických užívateľských rozhraní v pokročilých informačných systémoch s objektovo orientovaným dátovým modelom. Pre demonštračné účely je vytvorená aplikácia v jayzku Java SE pre systém hodnotenia hráčov hádzanárskeho tímu, ktorá kladie dôraz na rýchly a efektívny zber dát za pomoci GUI vytvoreného vo frameworku swing. Úložisko dát reprezentuje databáza db4objects, dolovanie dát zastupuje nástroj Weka.
 • Item
  Síťová komunikace J2ME/J2SE
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Přerovský, Petr; Láník, Aleš; Herout, Adam
  V první části se práce zabývá popisem platformy Java Micro Edition s cílem vyzdvihnout její hlavní rysy. Druhá část uvádí možnosti implementace siťové komunikace v prostředí mobilních telefonů a síťové možnosti platformy Java 2 Standard Edition se zaměřením na multiplexní, neblokující server. Třetí část je zaměřena na návrh a implementaci demonstrační aplikace společně s testy výsledného řešení.
 • Item
  Vizualizace výškového profilu a informací o projeté trase
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií, ) Elman, Michal; Kubíček, Radek; Šilhavá, Jana
  Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť a naimplementovať program na vizualizáciu výškového profilu a informácií o prejdenej trase. GPS navigácie ukladajú prejdenú trasu do súboru vo formáte GPX, ktorý sa následne otvorí v aplikácii. Z načítaných dát sa vypočítajú štatistické ukazovatele, výškový profil sa zobrazí formou grafu a prejdená trasa sa vykreslí na voľne dostupné mapy OpenStreetMap. Práca popisuje celý proces vývoja aplikácie od analýzy, cez návrh až po samotnú implementáciu.