Domácí pivovar

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou vaření piva v domácích podmínkách. První část práce je zaměřena na technologii výroby piva, jejíž pochopení je vstupním předpokladem pro správný návrh domácího pivovaru. V druhé části, jsou popsány možnosti konkrétního řešení a uspořádání jednotlivých komponentů zařízení pro výrobu piva v domácím prostředí. Závěrem je proveden návrh domácího pivovaru, který by byl vhodný pro výuku měření a regulace v magisterském studijním programu „Technika prostředí.“
The Bachelor’s thesis deals with phenomenon of home-brewing. The first part focus on technology of brewing with understanding is entry requirement for correct draft of home brewery. Second part describes possibilities of specific solution and configuration of each component of equipment for beer production in home environment. At the end is project of home brewery suitable for training of measurement and regulation in Master's degree program „Environmental Engineering.“
Description
Citation
HLUBINKA, J. Domácí pivovar [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Michal Jaroš, Dr. (člen) Ing. Vladimír Krejčí, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Charvát, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Hejčík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Študent zrozumiteľne odprezentoval svoju prácu a odpovedal na všetky otázky oponenta. Formálna pripomienka k práci - chýba zoznam použitých veličín. Aká je potreba energie na výrobu jedného litru piva? Riešite aj otázku chladenia piva v energetickej bilancii?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO