Měření a testování optické trasy a aktivních prvků

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018-08-31
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Článek se zabývá posouzením optické trasy pro zátěžové testování síťové infrastruktury na aplikačních vrstvách L4-L7, kdy zátěžový generátor/analyzátor je umístěn na VUT v Brně a testované cílové prostředí je na Masarykově univerzitě v Brně. Článek prvně popisuje měření optické trasy na fyzické vrstvě, dále na aplikační vrstvě a na závěr s využitím Virtual Private Network a zařízení Mikrotik.
The article deals with the assessment of the optical path for the stress testing of the network infrastructure on application layers L4-L7, where the load generator / analyzer is located at BUT in Brno and the tested target environment is at Masaryk University in Brno. The article first describes the measurement of the optical path on the physical layer, the application layer and, finally, using Virtual Private Network and Mikrotik devices.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2018, vol. 20, č. 4, s. 112-117. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2018 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO