Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá návrhom, tvorbou a implementáciou softvérovej aplikácie. V prvej časti sú popísané teoretické základy a východiska využité pre praktickú realizáciu práce. Druhá časť práce analyzuje súčasný stav spoločnosti, z ktorého vyšli požiadavky na vytvorenie webovej aplikácie. Posledná časť sa zaoberá samotnou realizáciou a implementáciou aplikácie. Výsledkom je na mieru vytvorená aplikácia, ktorá spoločnosti prinesie zefektívnenie procesov.
The diploma thesis deals with design, creation and implementation of a software application. The first part describes the theoretical foundations required for the practical implementation. The second part analyzes the current state of the company from which the requirements for creating a new web application were made. The last part deals with the realisation and implementation of the application. The result is a custom made application designed to make the company's processes more efficient.
Description
Citation
BREJČÁKOVÁ, S. Návrh, tvorba a implementace softwarové aplikace ve firemním prostředí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen) RNDr. Zuzana Chvátalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Otázky vedoucího: nejsou Otázky oponenta: zodpovězeno doc. Novotný: Jak náročné by bylo Vámi navrhovanou aplikace rozšířit o další funkcionality? - zodpovězeno RNDr. Chvátalová: Na str. 73 máte vývojový diagram. Je možné, že se diagram zacyklí? - zodpovězeno RNDr. Chvátalová: Jak jste došla k závěrům obsažených ve SWOT analýze? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO