Vysokoúrovňová syntéza číslicových obvodů v oblasti síťových aplikací popsaných v jazyce P4

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Vysokoúrovňová syntéza se stala přívětivou metodou pro návrh digitálních obvodů. Její výhodou, oproti návrhu na behaviorální úrovni, je vyšší míra abstrakce a rychlejší verifikace. To zaručuje rychlejší návrh, jenž snižuje náklady na vývoj. Tato bakalářská práce se zabývá návrhem akcí, externích bloků a přístupu rozhraní MI32. Jednotlivé komponenty návrhu jsou popsány pomocí programovacího jazyka C/C++ a syntetizován kompilátorem Intel HLS.
High-level synthesis is a compelling method of designing a digital circuit. High abstraction and faster verification are advantages which aren't pressent in Register Transfer Level designing. That guarantees faster designing with lower development costs. This bachelor thesis deals with a digital design of actions, extern blocks and MI32 interface access. Each component design is described using C/C++ programming language and synthesised with Intel HLS compiler.
Description
Citation
PANÁK, P. Vysokoúrovňová syntéza číslicových obvodů v oblasti síťových aplikací popsaných v jazyce P4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (předseda) Ing. Michal Pavlík, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Fabian Khateb, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Marián Pristach, Ph.D. (člen) Ing. Radim Hrdý, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vítězslav Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Student seznámil státní zkušební komisi s řešením své bakalářské práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Dále odpověděl na otázky komise: V práci uvádíte, že výsledný pracovní kmitočet má být 400 MHz, avšak v testování je nastaveno 100 MHz (10 ns). K jakému účelu je možné využít Váš návrh? Použil jste C++ nebo system C? Víte jaký je mezi nimi rozdíl?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO