Návrh a realizace komunikačního rozhraní mezi řídící jednotkou a nadřazeným výpočetním systémem pro mobilní robot

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca rieši problém nekompatibility komunikácie medzi mobilnými zariadeniami a mikrokontrolérmi. Úlohou je navrhnúť a prakticky overiť riešenie, ktoré funguje na mobilných zariadeniach s operačným systémom Android a ľubovoľným mikrokontrolérom. Výsledkom práce je aplikácia sprostredkujúca komunikáciu medzi vysokoúrovňovou a nízko-úrovňovou výpočetnou jednotkou v rámci projektu semiautonómneho konvoja.
The Bachelor's thesis deals with communication incompatibility between mobile devices and microcontrollers. The task is to design and test a solution that works on mobile devices with Android operating system and any microcontroller. The outcome of the thesis is an application enabling communication between high-level and low-level computational unit within semi-autonomous convoy project.
Description
Citation
GARAJ, M. Návrh a realizace komunikačního rozhraní mezi řídící jednotkou a nadřazeným výpočetním systémem pro mobilní robot [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své práce na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO