Současná slovinská architektura

but.defenceKandidát přednesl stručné a výstižné shrnutí tématu své práce a v diskuzi reagoval na připomínky oponentů a členů komise. Zásadní debata proběhla o rozhraní mezi pouze deskriptivním přístupu a teoretickou reflexí posunující práci do vědecké úrovně. Výsledek hlasování vyzněl ve prospěch kladného hodnocení.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRyšavá, Hanacs
dc.contributor.authorŠmídek, Petrcs
dc.contributor.refereeŠlapeta, Vladimírcs
dc.contributor.refereeDoc.PhDr.Petr Kratochvíl,CSc.cs
dc.contributor.refereeOkamura, Osamucs
dc.date.accessioned2021-11-22T23:17:06Z
dc.date.available2021-11-22T23:17:06Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractÚkolem této dizertační práce je představit českému publiku současnou architektonickou scénu ve Slovinsku, kterou lze ze zemí bývalého východního bloku považovat za nejvíce vyspělou. Během pobytu ve Slovinsku se podařilo při každodenním styku s místními stavbami i kulturou sesbírat dostatek historických informací potřebných ke snazšímu pochopení současné situace na slovinské architektonické scéně. Práce zprostředkovává architektonická díla nejvýznačnějších tvůrců jednotlivých období od Fabianiho, přes Plečnika, Ravnikara, Podreccu až po nástupce generace Sixpack. Úkolem práce je za pomoci zdokumentování a analyzování příčin ve Slovinsku napomoci ke zlepšení situace u nás, kde vzniká celá řada kvalitních realizací, ale zůstávají téměř nepovšimnuty a hůře prosazují na mezinárodní scéně. Studium se zaměřilo na to, jakou roli sehrály vybrané sektory v nastartování slovinského modelu a zda mohou na základě historických spojitostí obě země znovu navázat spolupráci v oblasti architektury. Cílem bylo tyto zjistit, jak nabyté poznatky aplikovat na české prostředí. Poučení ze Slovinska by se dalo shrnout do dvou hlavních okruhů: jak zdárně kultivovat svoji zemi a jak o tom umět podat zprávu navenek.cs
dc.description.abstractThe main goal of this thesis is to present contemporary contemporary slovenian architectural scene to the Czech audience. Since the fall of Iron curtain is the slovenian architecture regarded as the most advanced from the former Eastern bloc. During the stay in Slovenia it's succeeded to collect sufficient informations for further analysis. Daily contact with the local culture and buildings helped in understanding of the current situation in the Slovenian architectural scene. The work provides the most important architectural works from Fabiani through Plečnik, Ravnikar, Podrecca to successors of generation Sixpack. The aim of this work is to help document and analyze the causes of Slovenia success and with this conclusion help to improve the situation in our country, where there is a wide range of high-quality buildings, but they remain almost unnoticed and unknown on the international scene. The study focused which role played the biggest importance in starting Slovenian model. Work search if it's possible to re-establish cooperation in the field of architecture. The aim of these was to find out how to apply the knowledge acquired in the Czech environment. Lessons from Slovenia could be summarized in two main areas: how to successfully cultivate their land and about how to be able to report about it externally.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationŠMÍDEK, P. Současná slovinská architektura [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other61230cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/21065
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHistorie architekturycs
dc.subjectmoderní architekturacs
dc.subjectSlovinskocs
dc.subjectJugosláviecs
dc.subjectFabianics
dc.subjectPlečnikcs
dc.subjectRavnikarcs
dc.subjectPodreccacs
dc.subjectSixpackcs
dc.subjecttypologiecs
dc.subjectHistory of architectureen
dc.subjectmodern architectureen
dc.subjectSloveniaen
dc.subjectYugoslaviaen
dc.subjectFabianien
dc.subjectPlečniken
dc.subjectRavnikaren
dc.subjectPodreccaen
dc.subjectSixpacken
dc.subjecttypologyen
dc.titleSoučasná slovinská architekturacs
dc.title.alternativeContemporary Slovenian Architectureen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2014-03-25-07:55:16cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid61230en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:17:06en
sync.item.modts2021.11.22 23:48:19en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teoriecs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
15.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.36 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Stanovisko skolitele.pdf
Size:
101.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Stanovisko skolitele.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_SLAPETA.pdf
Size:
133.92 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_SLAPETA.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudek_Kratochvil 2.pdf
Size:
154.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Oponentsky posudek_Kratochvil 2.pdf
Collections