Zvyšování výkonu sériových spalovacích motorů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této práci je uveden přehled technických řešení pro zvyšování výkonu u sériových spalovacích motorů. Práce je zaměřena zejména na technická řešení pro zážehové a vznětové motory. První dvě kapitoly pojednávají o způsobu spalování a tvorbě směsi zážehových a vznětových motorů. V dalších kapitolách je poukázáno na vliv proměnnosti délky potrubí, přeplňování motoru mechanicky i turbodmychadlem a závislost proměnnosti časování ventilů na zatížení a otáčkách motoru. V závěru je krátké zamyšlení nad budoucností dalšího technického vývoje.
In this bachelor’s thesis is presented suvey of technical resolution for power increasing of serial combustion engines. The work is oriented especially on technical resolution for spark ignition engine and diesel engine. First two chapters says obout way of combustion process and obout creation the fuel mixture of spark ignition engine and diesel engine. In other chapters is described change length of suck pipeline, mechanical and turbo boosting engine and variable valve timing which is depended on the engine load. At the close there is short muse obout future in tecnical development.
Description
Citation
NOVÁK, P. Zvyšování výkonu sériových spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO