Návrh mostu o jednom poli

Abstract
Tématem této bakalářské je návrh mostu o jednom poli na dálnici D0. Byly vypracovány dvě varianty. Jako použitá varianta byla vybrána varianta z prefabrikovaných předem předpjatých nosníků spřažené s monolitickou deskou. Cílem práce je navrhnout a posoudit nosnou konstrukci na mezní stavy únosnosti a mezní stavy použitelnosti.
The topic of this bachelor thesis is the design of a single span bridge on the D0 highway. Two variants have been developed. A variant of precast prestressed beams coupled to a monolithic slab was selected as the variant used. The aim of the thesis is to design and assess the structure for ultimate and serviceability limit states.
Description
Citation
ČIHÁK, J. Návrh mostu o jednom poli [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Konstrukce a dopravní stavby
Comittee
doc. Ing. Miloš Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Nečas, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Koláček, Ph.D. (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Šimek (člen) Ing. Tomáš Kulhavý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student prezentoval svou práci a poté zodpověděl na otázky oponenta. Komise poté kladla následující otázky. doc. Nečas položil dotaz na zohlednění postupu výstavby na výsledky. Student zodpověděl s dopomocí. doc. Zich položil dotaz ohledně posudku smyku, konkrétně sklonu tlačené diagonály. Student zodpověděl s dopomocí. doc. Zich položil dotaz ohledně návrhu přepravy nosníku. Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO