Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na soukromé střední škole

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cílem této bakalářské práce na téma „Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na soukromé střední škole“ je ukázat na prospěšnost pohybové aktivity a vytvořit podnikatelský plán na realizaci fitness centra na střední soukromé škole. V teoretické části jsou objasněny pojmy pohybová aktivita a její význam pro zdraví člověka, popsána úroveň pohybové aktivity středoškolské mládeže a vyzdvižena příležitost ovlivňování vztahu k pohybové aktivitě v prostředí školy. Dále jsou uvedeny teoretické informace související se založením podniku. V praktické části je vypracován podnikatelský plán malého podniku pro vytvoření a provoz fitness centra na střední soukromé škole.
The aim of this thesis is to show the advantages of physical activity and to design a business plan for the creation of a fitness centre at a private high school. The theoretical part focuses on physical activity and its impact on human health, the level of physical activity of high school students and describes different opportunities to influence the attitude to physical activity in schools. The theoretical part also outlines information related to setting up (establishing) a company. The practical part of this thesis proposes a business plan of a small company to create and run a fitness centre at a private high school.
Description
Citation
KOHLMÜNZER, M. Podnikatelský záměr: zřízení fitness centra na soukromé střední škole [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
doc. PaedDr. Emil Řepka, CSc. (předseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
otázky oponenta: odpovězeno ot.1) Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. Jakým způsobem byla provedena analýza konkurence? Odpovězeno ot.2) Ing. Michaela Beranová, Ph.D. Vysvětlení počátečních provozních nákladů - pokladní hotovost, finanční rezervy, výše nájmu od školy Vývoj výsledku hospodaření ve sledovaném období Odpovězeno ot.3) doc. Paedr. Emil Řepka, CSc. Jaký je rozdíl mezi fitness a wellness? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO