HANGAR TICINUM – komunitní centrum na řece

but.committeeDoc. Ing. arch. Peter Daniel, Art.D. (předseda) Ing. arch. Dušan Vostrejž (člen) Ing. Marek Dostál (člen) Ing. Petr Jalůvka (člen) MArch. Zdeněk Liška (člen)cs
but.defence- student věcně odprezentoval výsledek své diplomové práce - zadáním bylo vytvořit projekt obnovy stávajícího objektu Hangar Ticinum a joh konverzi na komunitní centrum na řece - od širších souvislostí a teoretických východisek, přes analýzu názorně prezentoval výsledek svého bádání - otázky oponenta zodpověděl - otázky komise zodpovědělcs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMarek, Jiřícs
dc.contributor.authorRepaský, Adamcs
dc.contributor.refereeDvořák, Tomášcs
dc.date.accessioned2022-05-28T06:54:16Z
dc.date.available2022-05-28T06:54:16Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPredmetom tejto diplomovej práce je konverzia chátrajúceho objektu hangáru Idroscalo v Talianskom meste Pavia na komunitné centrum a revitalizácia jeho blízkeho okolia. Objekt vo svojej bohatej minulosti slúžil primárne ako hangár pre hydroplány na komerčnej letovej trase Turín – Trieste. Pri premene objektu bolo potrebné pochopiť hodnoty obsiahnuté v jeho histórii, rešpektovať základné architektonické znaky a princípy návrhu tohto objektu od architekta Giuseppeho Pagana, jeho konštrukčnej logiky, statických možností a štýlových vrstiev, ktoré sú dôležité pre vytváranie celku. Návrh ďalej vychádza z fungovania, potrieb a analýz mesta Pavia, ktoré sa snaží tento dlhotrvajúco chátrajúci objekt zachrániť, využiť v prospech komunity mesta a blízkosti jeho okolia. Kvalita návrhu je priamo spojená s kontextami daného miesta, ktorými sú rieka, nábrežie, ulica a mesto. Tieto kontexty sú vnímané ako existujúce danosti, na ktoré je nutné reagovať, keďže dotvárajú a formujú návrh. Hlavným konceptom je využitie hangáru pre potreby komunitného centra do miery, pri ktorej je zachovaná autenticita diela pri jeho súčasnom plnohodnotnom využití, kde svojím zásahom sa stane samozrejmou, integrálnou súčasťou prostredia. Z toho dôvodu sa komunitné centrum neuzatvára do objektu, ale naopak adaptuje a využíva prostredie rieky, nábrežia a ulice.cs
dc.description.abstractThe subject of this dissertation is the conversion of the dilapidated Idroscalo hangar in Pavia, Italy into a community centre and the revitalization of its immediate surroundings. The building in its rich past primarily served as a hangar for seaplanes on the commercial flight route Turin - Trieste. During the transformation of the building, it was essential to understand the values contained in its history, respect the basic architectural features and design principles of the building by architect Giuseppe Pagan. Attention was also paid to the structural logic, statics possibilities and stylistic layers, which are important for the creation of a harmonic whole. The project is further based on the analyses of the operation and needs of the city of Pavia, seeking to save this long-dilapidated building in order to benefit the community of the city and its surroundings. The quality of the design is directly linked to the contexts of the location, namely the river, the embankment, the street and the city. These contexts are perceived as existing conditions that need to be addressed since they both shape and complete the design. The main concept is the use of the hangar for the purposes of the community centre. This is done by preserving authenticity of the new design through its integration into the environment, allowing it to become a natural and integral part of the environment. For this reason, the community centre is not confined to the building, but on the contrary adapts and uses the environment of the river, embankment and street.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationREPASKÝ, A. HANGAR TICINUM – komunitní centrum na řece [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other141080cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204515
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectArchitektúra. Konverzia. Hangár. Komunitné centrum. Rieka. Nábrežie. Revitalizácia. Verejný priestor. Most.cs
dc.subjectArchitecture. Conversion. Hangar. Community center. River. Embankment. Revitalization. Public space. Bridge.en
dc.titleHANGAR TICINUM – komunitní centrum na řececs
dc.title.alternativeHANGAR TICINUM – a community hub on the riveren
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.modified2022-05-23-16:26:02cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid141080en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.28 08:54:16en
sync.item.modts2022.05.28 08:14:06en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav prostorové tvorbycs
thesis.levelIng. arch.cs
thesis.nameIng. arch.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
36.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
7.02 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_141080.html
Size:
10.08 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_141080.html
Collections