Precipitation Trends over Slovakia in the Period 1981-2013

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-11-27
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
MDPI AG
Altmetrics
Abstract
The objective of this paper was to analyze the temporal and spatial trends in annual and seasonal precipitation in Slovakia utilizing 487 gauging station data collected statewide in the period from 1981 to 2013. The nonparametric Mann–Kendall (MK) statistical test, which has been widely used to assess the significance of trends in hydrological time series, was applied to detect the significant trends. The Theil–Sen (TS) approach was applied to quantify the trend magnitude, and the Sequential Mann–Kendall (SQMK) test was used to detect abrupt temporal trend shifts. In general, precipitation data in the study area have not changed during the last 33 years, and there are no big gaps. However, predominantly increasing trends in precipitation time series were found at most of the gauging stations in Slovakia. The results corroborate previous climatic studies in the area of central Europe.
Cílem článku bylo analyzovat časové a prostorové trendy ročních a sezónních srážek na Slovensku s využitím 487 údajů z kalibračních stanic shromážděných celostátně v letech 1981 až 2013. Neparametrický statistický test Mann-Kendall (MK), který byl široce rozšířen použitý k hodnocení významnosti trendů v hydrologických časových řadách, byl použit k odhalení významných trendů. Pro kvantifikaci velikosti trendu byl použit přístup Theil-Sen (TS) a test Sequential Mann-Kendall (SQMK) k odhalení náhlé změny časových trendů. Údaje o srážkových datech z posuzovaného území se obecně během posledních 33 let nezměnily a neexistují žádné velké mezery. Nicméně převážně rostoucí trendy ve srážkových časových řadách byly zjištěny u většiny kalibračních stanic na Slovensku. Výsledky potvrzují předchozí klimatické studie v oblasti střední Evropy.
Description
Citation
Water. 2017, vol. 9, issue 12, p. 922-941.
https://www.mdpi.com/2073-4441/9/12/922
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Citace PRO