Použití kolových mobilních robotů v průmyslu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je odbornou rešerší na téma použití kolových mobilních robotů v průmyslu. Obsahuje jejich rozdělení podle typu a počtu kol s uvedením příkladu ke každému typu. Dále je práce zaměřená na konkrétní využití mobilních robotů v průmyslu a shrnuje historii, současnost a budoucnost průmyslového využití robotů s kolovým podvozkem.
This thesis is a technical summary of using wheeled mobile robots in industry. It includes the division of robots according to the type and number of wheels with an example of each type. Furthermore, this work deals with concrete utilization of mobile robots in industry. Moreover, it summarizes history, present and future of industrial utilization of wheeled mobile robots.
Description
Citation
SYCHRA, L. Použití kolových mobilních robotů v průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Maňas, CSc. (předseda) doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc. (místopředseda) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO