Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541

but.committeedoc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D. (místopředseda) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Kubíček, IWE (člen) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (člen) Ing. Marek Slováček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent představil komisi svou práci, její výstupy a závěry a zodpověděl otázky oponenta. Dále byly studentovi položeny následující dotazy: 1. Je do budoucna počítáno se změnou geometrie svaru, aby byl svarový spoj pro obě dvě technologie stejný? (otázka byla plně zodpovězena) 2. Kolik svarů jste zhotovil a jak dlouho jste musel čekat na teplotu interpass? (otázka byla plně zodpovězena) 3. Je kontrola rentgenem dostačující, pro takto zhotovené vícevrstvé svary? (otázka byla plně zodpovězena)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenská technologiecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKubíček, Jaroslavcs
dc.contributor.authorŠmarda, Vladimírcs
dc.contributor.refereeSigmund, Mariancs
dc.date.accessioned2022-06-16T06:54:22Z
dc.date.available2022-06-16T06:54:22Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractPráce se zabývá svařováním austenitické oceli použité u horní části PG v JE Dukovany a vhodnou technologií opravy svařováním při výměně této části. Část kapitoly je věnovaná progresivním metodám TIG jako je použití horkého drátu nebo orbitální svařování potrubních dílů. Experimentem je ověřováno nastavení optimálních parametrů modifikovaného TIG svařování s mechanizovaným podáváním drátu se svařovacím zdrojem od společnosti EWM. Souborem navržených zkoušek NDT doplněných o destruktivní zkoušky včetně metalografických bylo prokázáno správné zvolení metody, způsobu provedení a použitého přídavného materiálu. Tyto zkoušky byly doplněny o zkoušku měření tvrdosti svarového spoje a v místech TOO. V části vyhodnocení experimentu bylo shrnuto provedení a popsány výsledky zkoušek s doporučením k možnému pokračování v procesu pro kvalifikaci spoje s vyhotovením WPQR.cs
dc.description.abstractThis thesis focuses on austenitic steel welding in the upper part of a steam generator at the nuclear power station Dukovany, and the suitable technology when replacing this part. Part of this thesis is dedicated to the progressive methods TIG, such as the use of hot wire or orbital welding of pipe parts. The experiment in this thesis project tests the optimal parameters setup when welding while using a modified TIG method; a motor-fed hot wire with a welding source from EWM manufacturer was used in this project. Number of NDT tests, along with destructive tests including metallographic tests, demonstrated and verified that the methods, the additional materials and the way the experiment was carried out were chosen correctly and proved effective. These tests also included the hardness of the welding point and TOO locations. The experiment assessment part summarizes the experiment execution, describes the results of the tests, and recommends further continuation in the process toward WPQRen
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationŠMARDA, V. Problematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other140060cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206180
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectSvařovánícs
dc.subjectaustenitická ocelcs
dc.subjectmechanizované podávání drátucs
dc.subjectTIGcs
dc.subjectNDT.cs
dc.subjectWeldingen
dc.subjectaustenitic steelen
dc.subjectmechanized wire feedingen
dc.subjectTIG weldingen
dc.subjectNDT.en
dc.titleProblematika svařování korozivzdorné oceli 1.4541cs
dc.title.alternativeThe problems of welding stainless steel 1.4541en
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-15cs
dcterms.modified2022-06-15-16:17:35cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid140060en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.16 08:54:22en
sync.item.modts2022.06.16 08:12:14en
thesis.disciplineStrojírenská technologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
7.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_140060.html
Size:
9.83 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_140060.html
Collections