Řízení soustavy elektrických motorů přes CAN BUS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce bylo zpracovat řízení stejnosměrných motorů na předem vytvořených standech za použití sběrnice CAN.V práci je rešeršní část, která se zabývá řízením stejnosměrných motorů. V práci je zpracován model DC motoru v MATLAB Simulink. Poslední část se zabývá fyzickým řízením stejnosměrných motorů a vytvořením uživatelského rozhraní.
The aim of this bachelor's thesis was to work the control of DC motors on already created stands using the CAN BUS. There is a research part in the thesis that deals with the control of DC motors. The DC motor simulation was created in MATLAB Simulink. The last part deals with the physical control of DC motors and the development of the user interface.
Description
Citation
HAMŘÍK, P. Řízení soustavy elektrických motorů přes CAN BUS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (předseda) Ing. Jan Najman, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Lošák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vladimír Fuis, Ph.D. (člen) Ing. Petr Procházka, Ph.D. (člen) Ing. Josef Vejlupek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Švancara, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svou bakalářskou práci. Poté byly předneseny posudky a student odpověděl na otázky oponenta. Následně proběhla diskuze se členy komise vztahující se k bakalářské práci, při které byly položeny následující dotazy: Ke druhé otázce oponenta byla položena doplňující otázka, která měla objasnit a dodatečně vysvětlit navrhovanou metodu měření rychlosti. Lze vámi navrhované řešení použít univerzálně nezávisle na motoru? Kde byl umístěn snímač proudu? Podle názoru komise byla úroveň odpovědí vyhovující.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO