Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-01
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Akademické nakladatelství CERM
Abstract
V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly účinnost nových přístupů, je nutné zajistit jejich implementaci, aby účinně sloužily, jak bylo zamýšleno. Tento příspěvek nastiňuje možnosti implementace do výukových a profesních programů a tím i do společenské praxe příslušných oborů. Je orientován na znalce v oblasti dopravy, zejména silniční dopravy a má informovat o novějších trendech v silniční dopravě v souvislosti s EU proklamovanou ekologizací zejména městské dopravy (ecological transport, greening of urban transport). Tyto trendy budou mít zřejmě dopad i na oceňování vozidel, ekologické a bezpečnostní inženýrství.
In last decades there have been initialised in the frame of common European co-operation effective programmes of transport greening, enhancement of urban transport efficiency and traffic safety. After the stage of pilot studies and testing, that showed its effectivity, it is necessary next step to broad implementation that secures intended impact. This paper shows possibilities of implementation in learning and professional programmes and into common praxis of respective branches. That is why this call is oriented towards experts in transport branch, especially in road transport and has to inform about the newest trends of urban transport (ecological transport, greening of urban transport). These trends will have impact on vehicle evaluation and ecological engineering.
Description
Citation
Soudní inženýrství. 2015. vol. 26, č. 4, s. 191-196. ISSN 1211-443X
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Akademické nakladatelství CERM
DOI
Collections
Citace PRO