2015/4

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 9
 • Item
  Nové knihy
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
 • Item
  Recenze knihy „Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych“
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01) Ptáček, Petr
  Podstawy rekonstrukcji wypadków drogowych; Leon Prochowski, Jan Unarski, Wojciech Wach, Jerzy Wicher; 3. doplněné vydání; ISBN 978-83-2016-1940-9; Cena 73,50 zł, formát B5, 360 s., 238 obrázků, 29 tabulek
 • Item
  Eco Driving – příspěvek k podpoře ekologické dopravy
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01) Schmeidler, Karel; Maršálková, Kateřina
  V posledních dekádách vznikly v rámci evropské vědecko-technické spolupráce účinné přístupy k ekologizaci dopravy, zvýšení její efektivnosti a zejména bezpečnosti. Po ověřovacích testech a pilotních studiích, které ukázaly účinnost nových přístupů, je nutné zajistit jejich implementaci, aby účinně sloužily, jak bylo zamýšleno. Tento příspěvek nastiňuje možnosti implementace do výukových a profesních programů a tím i do společenské praxe příslušných oborů. Je orientován na znalce v oblasti dopravy, zejména silniční dopravy a má informovat o novějších trendech v silniční dopravě v souvislosti s EU proklamovanou ekologizací zejména městské dopravy (ecological transport, greening of urban transport). Tyto trendy budou mít zřejmě dopad i na oceňování vozidel, ekologické a bezpečnostní inženýrství.
 • Item
  Errata
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01)
  Opravy tiskových chyb
 • Item
  Historie technické normalizace po roce 1949
  (Akademické nakladatelství CERM, 2016-01) Urbánek, Zdeněk
  Příspěvek navazuje na předchozí příspěvek z č. 1/20151) a zabývá se vývojem technické normalizace po roce 1949. Kromě historických údajů se článek zabývá také základními pojmy a právními předpisy souvisejícími s technickou normalizací a také stavebními řády (zákony) na území Československé a České republiky po roce 1949. Součástí hlavní části je také podkapitola věnující se problematice závaznosti technických norem v daných období (1949–1992 a 1993–2015). Další část článku se zaobírá problematikou Eurokódů jakožto jediných platných evropských norem, zabývajících se navrhováním stavebních konstrukcí, které platí i na území České republiky. Tato kapitola je rozdělena na několik částí, jako jsou např. základní informace, data o schvalování, účel Eurokódů, obsah technické normy, historický vývoj, postup zavádění a další rozvoj Eurokódů.