Oceňování nemovitostí ziskovým přístupem

but.committeeprof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných členů komise: 1. prof. Ing. Jana Korytárová, Ph.D., položila otázku: Vysvětlete, co obsahuje hrubý a čistý zisk ve Vašich tabulkách. Je uvažována daň z příjmu? 2. doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D., položil otázku: Jaký je rozdíl mezi diskontní a kapitalizační mírou? 3. Ing. Josef Čech, Ph.D., položil otázku: Zohlednila jste náklady na rekonstrukce u zvolených modelových nemovitostí? Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorCupal, Martincs
dc.contributor.authorJedličková, Luciecs
dc.contributor.refereeHlavinková, Vítězslavacs
dc.date.accessioned2024-06-11T04:56:56Z
dc.date.available2024-06-11T04:56:56Z
dc.date.created2024cs
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou oceňování nemovitostí ziskovým přístupem. Teoretická část práce se věnuje definici základních pojmů a základních oceňovacích metod s důrazem na ziskový přístup oceňování nemovitostí. Je charakterizován příjmový a ziskový přístup, jejich rozdíly a proměnné. Následně je definován nemovitý majetek, který potenciálně spadá pod ziskový přístup. Pozornost je věnována též posouzení makroekonomické situace v České republice, jakožto důležitého faktoru při ziskovém oceňování nemovitostí. V aplikační části práce je na případové studii demonstrováno konkrétní ocenění dvou nemovitostí splňujících podmínky pro ocenění ziskovým přístupem. V návrhové části práce je vytvořeno obecné schéma postupu při ziskovém přístupu oceňování nemovitostí a analyzovány výsledky práce. Na závěr jsou diskutovány možnosti užití ziskového přístupu včetně případných omezení v praxi.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with issue of real estate valuation using the profit approach. The theoretical part is devoted to the definition of basic terms and basic valuation methods with emphasis on the profit approach of real estate valuation. The income and profit approaches, their differences and variables are characterized. Subsequently, immovable assets that potentially fall under the profit approach, are defined. Attention is also paid to the assessment of the macroeconomic situation in the Czech Republic as an important factor at profit approach. In the application part of the thesis, a case study is used to demonstrate a specific valuation of two properties meeting the conditions for valuation using the profit approach. In the design part of the thesis, a general scheme of procedure for the profit approach of real estate valuation is developed and the results of the thesis are analyzed. Finally, the possibilities of using the profit approach are discussed, including possible limitations in practice.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationJEDLIČKOVÁ, L. Oceňování nemovitostí ziskovým přístupem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.cs
dc.identifier.other153207cs
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11012/246699
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectOceňování nemovitostícs
dc.subjectkomerční nemovitostcs
dc.subjectmetody oceňovánícs
dc.subjectpříjmový přístupcs
dc.subjectziskový přístupcs
dc.subjectprocesní modelcs
dc.subjectReal estate valuationen
dc.subjectcommercial real estateen
dc.subjectvaluation methodsen
dc.subjectincome approachen
dc.subjectprofit approachen
dc.subjectprocess modelen
dc.titleOceňování nemovitostí ziskovým přístupemcs
dc.title.alternativeProperty Valuation by the Profit Approachen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2024-06-10cs
dcterms.modified2024-06-10-14:53:52cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid153207en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2024.06.11 06:56:56en
sync.item.modts2024.06.11 05:16:51en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
3.64 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
file final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_153207.html
Size:
8.93 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
file review_153207.html
Collections