Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech

Abstract
Vestavěné systémy se staly nepostradatelnými pro náš každodenní život. Jsou to obvykle úzce zaměřená, vysoce optimalizovaná, jednoúčelová zařízení. Jádro vestavěných zařízení obvykle tvoří jeden nebo více aplikačně specifických instrukčních procesorů. Tato disertační práce se zaměřuje na problematiku testování nástrojú pro návrh aplikačně specifických procesorů a následně i samotných aplikačne specifických procesorů. Snahou bylo vytvořit systém, ve kterém bude možné otestovat jednotlivé nástroje, jako například překladač, assembler, disassembler, debugger. Nicméně vyvstává také potřeba provádět složitější testy, například integrační, které zaručí, že mezi jednotlivými nástroji nevzniká nekompatibilita. Autor vytvořil s podporou přůběžně integračního serveru prostředí, které napomáhá odhalování a odstraňování chyb při návrhu aplikačně specifických procesorů a které je navíc do značné míry automatizované.
The embedded systems have become essential for our everyday lives. They are usually highly specialized and optimized single purpose devices. The cores of this devices are usually composed of one or more application specific instruction-set processors. This dissertation thesis is focused on testing of tools for design of application specific instruction set processors (ASIP) and ASIPs itself. The aim is to create a system, that allows testing of the tools such as compiler, assembler, disassembler or debugger. Nevertheless, there is also need for more complex tests, for example integration tests, that ensure there is no incompatibility between the tools. Author created with support of continuous integration server an environment, that helps to reveal and fix errors during the design of the application specific processors and moreover this environment is automatized up to certain point.
Description
Citation
DOLÍHAL, L. Testování generovaných překladačů jazyka c pro procesory ve vestavěných systémech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO