Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá simulačním modelováním mechatronické soustavy s poddajnými tělesy v prostředí ADAMS a Matlab/Simulink. První část práce je věnována souhrnu dostupných metod modelování mechatronické soustavy s poddajnými tělesy. Další kapitoly se zabývají přístupem k modelování samotného poddajného tělesa pomocí analytických a numerických metod. V další části této práce jsem se zabýval modelováním konkrétní mechatronické soustavy, která se skládala z poddajného tělesa, elektromagnetického budiče vibrací a vibračního generátoru. Jednotlivé části jsem modeloval pomocí nástrojů FEMM, ADAMS a Matlab/Simulink, na závěr jsem použil co-simulaci programů ADAMS a Matlab/Simulink pro analýzu chování celé soustavy, především účinnosti vibračního generátoru a jeho vlivu na soustavu.
This thesis deals with the simulation modelling of mechatronic system with flexible parts using ADAMS and Matlab/Simulink. The beginning of thesis is dedicated to the summary of available methods of modelling mechatronic systems with flexible parts. Next chapters describe different approaches of modelling flexible parts using analytical and numerical methods. In the following step, model of particular mechatronic system is created. System itself consists of a flexible beam part, electromagnetic vibration exciter and vibration power generator. Each part of the system is created separately in variety of programmes, including FEMM, ADAMS and Matlab/Simulink. At the end of this thesis, co-simulation of ADAMS and Matlab/Simulink is used to describe behavior of the complete system, especially energy conversion efficiency of vibration power generator and its impact on the system.
Description
Citation
KŠICA, F. Modelování mechatronické soustavy s poddajnými členy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
prof. Ing. Vítězslav Hájek, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Suchánek, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (člen) Ing. Lukáš Březina, Ph.D. (člen) prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszynski (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Student seznámil členy komise s obsahem své práce na dobré úrovni.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO