Analýza daňového dopadu švarc systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na daňový dopad tzv. švarc systému. Zabývá se především rozdíly ve zdanění a odvodů pojistného mezi zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou. Výsledkem práce bude návrh, podle kterého by se mohl švarc systém zlegalizovat a to hlavně díky přiblížení zdanění zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných.
The bachelor`s thesis focuses on the tax impact of the švarc system. It deals primarily with differences in the taxation and the insurance deductions between employees and the self-employed. The result of this thesis will be a proposal according to which the švarc system should be legalized due to the proximity of the taxation of employees and the self-employed.
Description
Citation
ROSENBERG, M. Analýza daňového dopadu švarc systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
Doc. Ing. Jan Klíma, CSc. (předseda) Ing. Miroslav Hořický (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Otázka vedoucího práce - zodpovězeno v plném rozsahu. Otázka oponenta práce - zodpovězeno v plném rozsahu. JUDr. Kopřiva: V jakých oblastech ekonomiky se s tímto problémem v České republice nejčastěji setkáváme? - zodpovězeno v plném rozsahu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO