Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 80 kW

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem pístu pro čtyřdobý vznětový motor o výkonu 80 kW. Cílem práce je stanovit hlavní rozměry motoru, pístu a klikového mechanismu a pevnostní kontrolou kritických průřezů pístu. Součástí této práce je i výkresová dokumentace pístu pro vznětový motor.
This bachelor thesis deals with a piston design for a four-stroke spark-ignition engine with the power of 80kW. The aim of this thesis is to determine main proportions of the engine, the piston, the crank mechanism and to perform a solidity check of the critical piston crosscuts. The thesis also contains a design documentation of the piston for the spark-ignition engine.
Description
Citation
VOSTREJŽ, J. Píst čtyřdobého vznětového motoru o výkonu 80 kW [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-23
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO