Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení

Abstract
Tato práce analyzuje ochranu citlivých dat na mobilních zařízeních a představuje metodu pro ochranu těchto dat před možností úniku informaci ze zařízení. Ochrana se zaměřuje na využívání zařízení, jak pro osobní účely, tak i v pracovním prostředí. Koncept navrženého řešení je implementován ve formě prototypu. Model implementace je verifikován s modelem požadovaného chování. Součástí práce jsou experimenty s prototypem a experimenty zaměřené na verifikaci mezi danými modely.
This thesis analyses privacy protection on mobile devices and presents the method for protecting these data against information leakage. The security is focused on using the mobile device for personal purposes and also for the working environment. The concept of the design solution is implemented in the form of prototype. Model of implementation is verified with the model of required behavior. The thesis also consists of experiments with prototype and verification experiments on defined models.
Description
Citation
ARON, L. Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Výpočetní technika a informatika
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO