Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu spokojenosti zákazníků společnosti Contours. Pomocí dotazníkového šetření budou získány údaje o současném stavu spokojenosti a loajality. Výsledkem práce budou navrhnutá řešení a doporučení, která povedou ke zvýšení úrovně spokojenosti.
This bachelor’s thesis is focused on the analysis of customer satisfaction of Contours company. Figures about current customer satisfaction and loyalty will be found by using questionnaire survey. The result of this work will be suggested solutions and recommendations, which will lead to an increase in the current level of customer satisfaction.
Description
Citation
ŠROMOVÁ, K. Analýza spokojenosti zákazníků a návrhy opatření na zvýšení její úrovně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Ivana Groligová, CSc. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-23
Defence
otázky vedoucího práce - odpovězeno otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Zemánková: Víte, za jak dlouho se začíná spalovat tuk, když cvičíte? - odpovězeno Ing. Heralecký: Jaký nárůst tržeb očekáváte při realizaci Vašich návrhů? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO