Robot na procházení P2P sítí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje typy P2P sítí, jejich nejpoužívanější mutace a protokoly, a návrh a implementaci systému pro procházení P2P sítí. Systém na procházení P2P sítí slouží pro potřebu vyhledávání nových virových nákaz. Tento systém je, na základě zadaných klíčových slov, schopný vyhledat soubory na P2P sítích a stáhnout je na lokální disk. Jestliže jsou stažené soubory spustitelné, systém je předá na testování dalším systémům, které nejsou předmětem této bakalářské práce.
Bachelor's thesis describes the types of P2P networks, their most common mutations and protocols, and design and implementation of the system for browsing P2P networks. The purpose of the system for browsing P2P network is to search for files with unrecognized malicious code. This system is capable to search files on P2P network based on given set of keywords, download them to local disk and to determine whether they are executable or not.
Description
Citation
HOLUB, M. Robot na procházení P2P sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO