SW pro simulaci autonomních robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je provést rešerši v oblasti SW pro simulaci autonomních robotů. V úvodu jsou vysvětleny obecné pojmy, týkající se robotické simulace. Dále jsou obecně vysvětleny výhody použití robotických simulátorů. V první části rešerše jsou popsány vybrané robotické simulátory. Druhá část rešerše spočívá v porovnání jednotlivých robotických simulátorů z hlediska vhodnosti pro simulaci robotických úloh. Po porovnání je vybrán nejvhodnější robotický simulátor, ve kterém je následně demonstrována robotická ukázka.
Objective of this bachelor work is to make research of SW, which are used for simulation of autonomous robots. At the beginning I explain general concepts of robotic simulation. And I also explain advantages of usage of robotic simulators. In the first part of my research are described some chosen robotic simulators. The second part of my research compares robotic simulators, which is more suitable for simulations of robotic operations. In the end of my research the most suitable simulator is taken and used for simple robotic demonstration.
Description
Citation
ŠŤASTNÝ, M. SW pro simulaci autonomních robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (předseda) doc. Ing. Renata Wagnerová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) doc. Ing. Ondrej Liška, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Radek Poliščuk, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO