MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Návrh je tvořen dvěma hmotami, které na nárožní parcele na křížení ulic Brabansko a Malá Dlážka v půdorysu tvoří tvar písmene L. Volný prostor je orientován do nároží. Tím rozšiřuje uliční prostor o náměstí. Hlavním provozem je nízkoprahové centrum. Nízký práh lze chápat jako místo bez bariér, které mohou být v rovině sociální, časové, finanční, prostorové, psychologické atd. Centrum svým návštěvníkům nabízí smysluplné využití volného času, možnost rozvíjet své schopnosti, sociální vazby, potkávat různé skupiny (věkové, sociální...). Samotné aktivity provádí neziskové organizace. Centrum je zaměřeno především na děti a mládež, ale i další skupiny jako například senioři. Provoz centra zahrnuje i malý sál a galerijní prostor. Tyto prostory vytváří potenciál pro návštěvu široké veřejnosti. Parter je doplněn o kavárnu a poradnu. Dalším provozem je startovací bydlení, které čítá 7 bytů. Bydlení je situováno v samostatném objektu.
The design composes of two masses, which create the shape of letter L on the corner lot on the crossroads of Brabansko street and Malá Dlážka street.The free space of the lot is corner-oriented, thus creating a square. The main establishment in the building is a low treshold centre. Low treshold could be understood as a place without barriers on social, financial, spacial and psychological etc. level. The centre offers meaningful free time usage, possibilities for skills development, social bonds and meeting between different social groups. Non-profit organisations run the individual activities. The centre is mainly aimed at children and teenagers, but also at other groups like seniors. A small gallery and a hall is included in the facility and create a potencial for visits of general public. Parterre includes café and a consulting room. Another facility is starter appartments with 7 flats and it is situated in a detached building.
Description
Citation
DOMKÁŘ, M. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
Ing. arch. Milan Nytra (předseda) doc. Ing. arch. Jaroslav Drápal, CSc. (člen) prof. Ing. Josef Chybík, CSc. (člen) Ing. arch. Vítězslav Nový (člen) Ing.arch. Mária Topolčanská, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-05-24
Defence
Představení projektu a konceptu řešení. Zodpovězení otázek
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO