2009

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 116
 • Item
  MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Hudec, Petr; Mléčka, Jan; Hrabec, Josef
  Moje práce je založena na konceptu komunikace. Myslím tím komunikaci dominanty starého města s dominantou nového města za řekou a lidskou.V neverbální komunikaci používáme určité výrazy. V mé práci jsou to prolamované plochy, které zvětšeným povrchem vybízejí ke komunikaci. Dům je polyfunkční, komerční prostory, obchody a bydlení
 • Item
  REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Krištof, Michal; Nový, Vítězslav; Foretník, Jan
  Moja bakalárska práca rieši priestor Květné zahrady v Kroměříži, ktorá je v zozname kultúrneho dedičstva Unesco. Projekt reflektuje súčasné problémy a požiadavky záhrady a mesta. Vytvára novú inštitúciu Národného centra záhradnej kultúry v Kroměříži.
 • Item
  REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kendera, Vavrinec; Ruller, Ivan; Herzán, Radovan
  Sprievodná správa Kvetná záhrada vznikla v duchu, mechanistického pojatia prírody, kde sa jasne ukazuje výrazna geometria a silné symbolické princípy. Dnes po historických úpravach oboch záhrad, mesto prezentuje dva najvýznamnejšie prúdy európskej záhradnej architektúry. Zámecká ako záhrada naturálnejšieho anglického typu, a kvetná ako záhrada s typicky francúzskym jasne plánovaným geometrickým rastrom. V rámci mestskej štruktúry je záhrada umiestnená na okraji centra mesta. V svojej podstate striktného plánovacieho procesu zapadá do mestskej štruktúry vo forme bloku, ktorý je ohraničený múrom o výške 5 metrov. Hlavný vstup do záhrady je umiestnený od začiatku 19. Storočia bližšie k centru mesta. Vstupný objekt a skleníky sú postavené v klasicistickom štýle. Kompozične vytvárajú malé nádvorie- čestný dvor otvorený do záhrady. Riešené územie holandskej a pomarančovej záhrady sa nachádza severne od čestného dvora prístupného cez tropický skleník. Druhá dnes prevažne hospodársko záhradnícka časť sa nachádza južne od studeného skleníka. Revitalizácia záhrady počíta s programovým riešením celého areálu. Nové navrhované objekty Architektonický výraz navrhovaných objektov podlieha pôovodnému návrhu. V holandskej záhrade som umiestnil nové provozy návštevníckeho centra a galérie. Organicky som ju napojil do jestvujúceho konceptu záhrady a podriadil som tomu aj kompozičné riešenie. Nové stavby výškovo nepresahujú pôvodnú štruktúru. Podliehajú určitej geometrii a závislosti na štvorci, ktorý je v záhrade opakujúcim sa prvkom. Základný modul pôdorysný aj výškový vychádza z jednej osminy záhradného štvorca. Dispozične sú budovy hlavných objektov záhrady umiestnené pozdĺž hradieb. Navrhované obiekty berú inšpiráciu z ducha rádu, ktorý bol v časoch vzniku kvetnej záhrade spoločensky prítomný. Svetlé materiály ako pohžadový betón a biela omietka vyjadrujú čistotu. V jemnom kontraste žahkej stĺpovej vertikálnej konštrukcie pôsobia tulipánové záhony prezentújúce názov holandskej záhrady. Usporiadanie záhonov berie čiastočnú inšpiráciu z obrazov holandského maliara Mondriana a dáva jej súčasnejší nádych. Chodníky a pochôdzne plochy v exteriéry sú vykladané pieskovcom z kroměřížskej oblasti . vertikálne konštrukcie sú vyhotovené z pohžadového svetlého betónu. V interérieroch sú použité drevené prvky. Dispozície sú jednoduché na rozpon deviatich metrov. Dispozícia je teda vožná a umožnuje variantnejšie členenie pre výstavy a inštalácie moderného umenia.
 • Item
  REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Koželouhová, Anna; Hrabec, Josef; Vojtová, Lea
  Předmětem bakalářské práce je návrh revitalizace předpolí Květné zahrady v Kroměříži a dostavby objektu zázemí a služeb pro návštěvníky. První úvahy při řešení tohoto projektu vycházely z jeho silného sociálního podtextu. Zahradní umění bylo vždy odrazem své doby. Zřizovatelé zahrad - šlechta, panovníci či církevní hodnostáři jejich prostřednictvím vyjadřovali své postavení, ale snažili se i poukazovat na to, co bylo chápáno jako za umělecky a technicky (později i sociálně) pokrokové a správné. Z těchto faktů a úvah vychází hlavní myšlenkový koncept mého návrhu. Snažím se také prezentovat dnešní dobu a společnost – ve smyslu toho DOBRÉHO, co by si mohly a dle mého názoru měly navzájem přinášet. A co si snad i přinášejí… Proto aplikuji ve svém projektu poznatky dnešní techniky a ekologie ve smyslu využívání přírodních, především lokálních materiálů a obnovitelných zdrojů energie. Zároveň se snažím využít a podpořit otevřenost soudobé společnosti a vytvořit projekt s přesahem lidským a sociálním. Začleňuji do areálu funkci dočasného chráněného bydlení či startovních bytů a podporuji integraci jejich obyvatel do společnosti prostřednictvím práce či terapií v zahradě. V neposlední řadě bych ráda otevřela zahrady nejširšímu spektru laické veřejnosti a vytvořila vedle estetické i zábavně - vzdělávací funkci. Z hlediska architektonického bylo mojí snahou vnést do zahrady soudobé prvky, které však respektují její historický vývoj i stávající situaci a navazují na ně. V Holandské zahradě jsem návštěvnické centrum umístila do půdorysné stopy bývalého „kasina“. Uzavírá tak tento podélný prostor, je pomyslným pokračováním kolonády Květné zahrady (i přepisem arkády na fasádě) a vyvážením objemu tropického skleníku na protější straně zahrady. V řešení zahrady respektuji příčné osy Květné zahrady i hlavní osu předpolí, vytvářím jednoduchou kompozici větších ploch se dvěma novými „náměstími“ – v místě obnovené Neptunovy fontány a před návštěvnickým centrem. Vyvýšenými plochami přidávám pozemku třetí rozměr. V jižní části komponuji funkčně odlišné prostory podél hlavní podélné osy. Návštěvník je tak nenásilně upozorňován a veden k objektu voliéry. Příčně je pak zahrada pro lepší uchopitelnost rozlehlého hloubkově orientovaného prostoru pocitově členěna na několik částí - oblast reprezentativní (u studeného skleníku), část hospodářsko-vzdělávací (neméně atraktivní) se zahradnictvím a odpočinkové okolí voliéry a stopy Králičího kopečku.
 • Item
  REVITALIZACE PŘEDPOLÍ KVĚTNÉ ZAHRADY V KROMĚŘÍŽI
  (Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury, ) Kocourek, Tomáš; Sochor, Jan; Ponešová, Barbora
  Základním konceptem revitalizace předpolí zahrady v Kroměříži jsou osy inspirované současnou zahradou. Ty určují pozice, orientace a tvar jednotlivých domů a objektů v návrhu.