Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zaměřuje na práci finančního poradce a adaptaci nových finančních konzultantů do své firmy. Hlavním cílem práce je, na základě analýzy pracovní pozice a stávajícího procesu adaptace nových konzultantů, vypracovat návrh, jak získat a zapracovat nové pracovníky tak, aby získali kvalitní znalosti a dovednosti a mohli se stát profesionály ve finančním poradenství.
This bachelor thesis focuses on the work of the financial advisor and the adaptation of new financial consultants to his company. The main objective of the work is to develop a proposal on how to obtain and incorporate new workers, based on the analysis of the working position and the current process of adaptation of new consultants, so as to gain high-quality knowledge and skills and to become professionals in financial consulting.
Description
Citation
PLACR, A. Specifikace pracovní náplně a adaptace nových pracovníků ve zvolené společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (místopředseda) Ing. Nina Bočková, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky oponenta – odpovězeno Dr. Novotná: Posuzoval jste vliv rozdílnosti názorů mužů a žen? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO