Nástroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
Abstract
Návrh decentralizovaného studijního programu paralelního ke studiu designu na FAVU VUT v Brně. Všechny lidmi navržené systémy jsou podrobitelné penetračnímu testu komunitně přínosného hackingu, školní systémy nevyjímaje. Testování hranice zpřístupňuje současné meta: nejlepší strategii, kterou lze v takovém systému aktuálně hrát a současně vizualizuje místa k opravě systému. Co je současné meta v grafickodesignerském vzdělávání? Jakou infrastrukturu pohybu v novém prostoru je nutné postavit a v jakém indexu se aktuálně můžeme pohybovat?
Design of a decentralized study program parallel to design syllabus at FAVU VUT in Brno. All human-designed systems are subject to a grey-hat penetration test, including school systems. Boundary testing makes current meta available: the best strategy to play in such a system while simultaneously visualizing places to repair the system. What is the current meta in graphic design education? What infrastructure of movement in the new space must be built and what is the index currently available for us to move in?”
Description
Citation
DOBEŠ, L. Nástroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Design
Comittee
doc. MgA. Mikuláš Macháček (předseda) MgA. Tereza Hejmová (člen) Mgr. Tomáš Javůrek, DiS. (člen) MgA. Jan Brož (člen) MgA. Petr Štěpán (člen) MgA. Ivars Gravlejs, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student na úvod představil projekt bakalářské práce a následně se přečetly posudky vedoucího a oponenta. Od oponenta zazněl dotaz na „profil absolventa missing studies“ (jde spíše o přehled či návrh doplňkového studia). Prezentace studenta a posudků zabralo hodně času na úkor diskuze. V té byl kladně hodnocen studentův text, provedená rešerše a výzkum. Kritika směřuje ke schopnosti výsledky výzkumu předat – odprezentovat složitý obsah. J. Brož kritizuje absenci praktického, resp. vizuálního výstupu projektu. L. Dobeš obhajuje potřebu upozornit na chybějící výuku metodiky a teorií. V diskuzi zazněla kritika absence aplikování metodik v praxi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO